Nguyên Liệu Pha Chế

Nguyên Liệu Trà Tắc

Nguyên Liệu Trà Sữa

Nguyên Liệu Trà Đào

Đồ uống khác

Sản Phẩm Đông Lạnh

Lẩu

Giá chỉ từ 75k

Thịt viên

Giá chỉ từ 30k

Chả

Giá chỉ từ 55k

Xúc xích

Giá chỉ từ 35k

Sản Phẩm Mới