ĐẤT Ở

Diện tích : 20 x 20

Giá chào bán : 360.000.000 đ

Địa chỉ : Thôn Đak Hoà 2, Đak Hoà, Đak Song, Đak Nông

ĐẤT THỔ CƯ

Diện tích : 10 x 20

Giá chào bán : 1.000.000.000 đ

Địa chỉ : Nơ Trang Lơng, Đắk Mil, Đăk Nông

#chunganh

Đang cập nhật