Hãy gọi : 0914 696 596

GAS sẽ đến ngay trong vài phút thôi.

ELF GAZ

KL vỏ: 13,3-14,5 kg

KL Gas : 12,5 kg (đúng)

NCC : Total gas Pháp

Loại : Van ngang


TOTAL GAS

KL vỏ: 13,3-14,5 kg

KL Gas : 12 kg (đúng)

NCC : Total gas Pháp

Loại : Van ngang

TOTAL GAS

KL vỏ: 13,3-14,5 kg

KL Gas : 12 kg (đúng)

NCC : Total gas Pháp

Loại : Van ngang

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý